Có thể bạn không tin nhưng 5 chiếc điện thoại này có tên trong sách kỉ lục thế giới - SkMobile - hệ thống bán lẻ và sửa chữa điện thoại uy tín.
❶ HOTLINE 1: 083.83.66666
❷ HOTLINE 2: 0938.269.866
Có thể bạn không tin nhưng 5 chiếc điện thoại này có tên trong sách kỉ lục thế giới - SkMobile - hệ thống bán lẻ và sửa chữa điện thoại uy tín.