Thay mặt kính, màn hình, cảm ứng iPod Touch Gen 1
❶ HOTLINE 1: 083.83.66666
❷ HOTLINE 2: 0938.269.866
Thay mặt kính, màn hình, cảm ứng iPod Touch Gen 1